O mně

J iž od roku 2010 se podnikatelsky zabývám nejrůznějším personální a manažerským poradenstvím pro společnosti a organizace v České republice. Mým prvním podnikatelským záměrem byla personální a poradenská agentura Recruitix, vzdělávací a školící agentura Developix a koučovací platforma Coachix, které jsem provozoval až do roku 2016. Spolu s těmito projekty jsem stál za zrodem nejrůznějších pracovních portálů, agentur, sdružení a týmů s cílem pomoci podnikatelů v různých oblastech jejich podnikání. Dnes pracuji v týmu s nejrůznějšími odborníky, externisty a nezávislými konzultanty a společně řešíme podnikatelské projekty pro rodinné firmy v České republice.

Vystudoval jsem Střední odborné učiliště hudebních nástrojů pro továrnu Petrof a obor mechanik hudebních nástrojů. Mé další kroky směřovaly více do výroby a průmyslu, a tak jsem pokračoval ve studiu a započal obor nábytkový design a design interiérů na Střední průmyslové škole v Hradci Králové. Vše jsem završil humanitním a vzdělávacím studiem na Universitě v Hradci Králové v roce 2003. Od té doby jsem získal celou řadu profesních licencí, certifikátů, ocenění, ale to nejpodstatnější, proč tuto práci dělám, je každodenní radost a získávání nových zkušeností.

Pracoval jsem pro různé společnosti v České republice, na zajímavých manažerských a řídících pozicích v obchodě, službách, logistice a také ve výrobě. Vyzkoušel jsem si i způsoby práce a řízení pod top managementy z Německa, Anglie nebo USA. Být vlastním pánem a mít rodinnou firmu, je má dosavadní nejlepší kariéra. Expertní poradenství má za cíl rozvíjet přidanou hodnotu v rodinných firmách v České republice a pomoci podnikatelům překonat jejich vnitřní problémy a překážky na cestě podnikání.

Dnes provozuji domény kmosek.com, dále krystalizace-firem.cz a tím i příslušné unikátní služby.

Fakta a čísla


 • Petr Kmošek
  „To, zdali rodinný podnik přežije, závisí z velké části na strategickém plánování nástupnictví."
  Petr Kmošek
  Expert pro rodinné firmy
 • Petr Kmošek
  „Pouze 26 % rodinných firem má připraven plán, jak bude v případě úmrtí nebo absence pokračovat v podnikání."
  Petr Kmošek
  Expert pro rodinné firmy
 • Petr Kmošek
  „Pouze 47 % rodinných firem je připraveno na proces předání firmy.“
  Petr Kmošek
  Expert pro rodinné firmy

Rodinná firma

R odinná firma a její definice, byla již poprvé zaznamenána výzkumným institutem v Bonnu, který rodinnou firmu definoval takto: „Alespoň dvě fyzické osoby se přímo podílí na řízení tohoto podniku a tyto osoby dohromady nebo jejich rodiny vlastní minimálně 50% podíl na dotyčném podniku.“ Dalším pohledem je definice Goehlera: „Rodinný podnik je takový podnik, na který vyvíjí rozhodující a určující vliv rodina. O rozhodujícím vlivu rodiny se dá hovořit tehdy, pokud rodina zcela dominuje v jednom z určujících faktorů, kterými jsou vlastní kapitál nebo členství ve statutárním orgánu, nebo pokud je menší vliv jednoho faktoru vyrovnán odpovídajícím vlivem faktoru druhého. Nutnou podmínkou je ovšem podíl rodiny na vlastním kapitálu.“

Rodinná firma model

Pilíře rodinné firmy


Osobní pilíř
Rozvíjejte a předveďte své schopnosti v oblasti vedení rodinné firmy, buďte skuteční a demonstrujte své odhodlání.
Vztahový pilíř
Ukažte, že chápete a respektujete své lidi a upřímně se zajímáte o jejich nejlepší zájmy.
Vazbový pilíř
Vytvářejte týmovou a rodinnou identitu, budujte soudržnost ve složitém světě tím, že objasníte misi, role a praktiky rodinné firmy.
Inspirativní pilíř
Pěstujte očekávání dokonalosti a inovací, kreativity, představujte zdroj optimismu a nadšení pro práci.
Podpůrný pilíř
Chraňte své lidi – svou rodinnou firmu, bojujte za zdroje, poskytněte zpětnou vazbu, neobviňujte se navzájem.
Odpovědný pilíř
Dodržujte model etického jednání a chování, usiluje o rovnováhu, prezentujte vedení vaší rodinné firmy veřejnosti.

Hlavní poradenství pro rodinné firmy

 • Komunikace
  V rámci komunikace uvnitř rodinné firmy řešíme někdy přílišnou nebo naopak nedostatečnou kritiku vůči zaměstnancům z rodiny.
 • Organizace
  To, jak je rodina ve své základní podobě vnímána je někdy promítnuto i do organigramu firmy.
 • Vztahy
  Konflikty obvykle přerůstají z rodiny do firmy a naopak.
 • Manažer
  Vyhoření a ztráta životní motivace u manažerů rodinné firmy, je také častým jevem.
 • Personalistika a lidské zdroje
  Nevhodná a nedostatečná personální práce, klíčové pracovní pozice jsou někdy obsazeny nevhodnou osobou a její působení zasahuje do dalších oblastí organizace.
 • Ekonomika
  Někdy zaznamenáváme problémy v majetkové části a nevhodně nastavených procesech v ekonomickém řízení podniku.
 • Strategie a vize
  Konflikty skrze dalším směřování a strategii firmy jsou také jedním z opakovaných témat našeho poradenství.

Další témata poradenství rodinného podnikání

 • Neformálnost
  Neformálnost řízení firmy, neexistence firemního řádu, obchodních a etických norem, procesů, postupů apod.
 • Izolace
  Omezené a izolované vidění řízení firmy, nedostatek názorů a vnitřní kritiky organizace. Nulová zpětná vazba.
 • Plánování a strategie
  Celková absence plánování, žádný podnikatelský plán, vize, strategie rodinné firmy a podnikání.
 • Definice rolí
  Nejasné role v organizaci, dochází k nejasnému definování rolí pro každého člena rodiny. Slabá produktivita a problémy s efektivitou.
 • Nedostatečná kvalifikace
  Nedostatečná kvalita lidských a personálních zdrojů, pozice obsazovány rodinnými členy bez patřičné kvalifikace a zkušeností.
 • Ekonomické problémy
  Někdy zaznamenáváme problémy v majetkové části a nevhodně nastavených procesech v ekonomickém řízení podniku.
 • Nástupnictví
  Neplánování a neuchopené téma nástupnictví a nejasná strategie pokračování firmy.
 • Generační problémy
  Generační střety a překážky, kdy starší generace nerespektuje nebo nechce přistoupit na návrhy změn mladší generace a naopak.

  Co řeším

   Mé dovednosti

   Dovednosti

   Dle Gallup metodiky

    • Schopnost aktivizovat95%
    • Schopnost upevňovat vztahy 93%
    • Schopnost získávat informace92%
    • Strategické myšlení91%
    • Komunikační schopnosti 90%

   Další dovednosti

   Dle metodiky Gallup a MBTI

   • Strategické myšlení
   • Cílevědomost
   • Pravdivost a přímost
   • Schopnost rozlišovat
   • Schopnost získání přízně

   Praxe v oborech

   Více než 10 let poradenství pro firmy a podnikatele v České republice.

   100%

   Lidské zdroje a personalistika

   95%

   Manažerské poradenství


   87%

   Marketingové poradenství

   85%

   Obchodní poradenství

   Pojďme se setkat
   Volejte + 420 605 733 267


   Pošlete mi zprávu
    

   Pošlete mně zprávu