Poradenství pro rodinné firmy

Jako každé podnikání je myšleno dlouhodobě a s tím souvisí i personální strategie. Rodinná firma se buduje s cílem mít obsazené klíčové pozice lidmi s kompetencemi a praxí, a to se někdy pod tíhou osobních a rodinných vazeb nedaří, protože je upřednostněn někdo z rodiny. Je nutné zajistit vhodné lidské zdroje a pomoci rodinné firmě v tom, aby se neuchýlila k protěžování rodinných příslušníků ve firmě, což by časem mohlo vyústit v personální slepotu.

O mně

Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým rodinným firmám dostat z jejich týmů ty nejlepší výkony. Přesněji nastavuju řízení jejich lidských zdrojů a managmentu tak, aby výsledný stav měl co největší přínos pro celou rodinnou firmu.

Do své práce vnáším přísnou racionalitu i etický rozměr

Začínal jsem jako HR interim manažer v oblasti retailu, vybudoval personální agenturu (s licencí MPSV) a dnes ve spolupráci s kolegy a partnery nabízím především personální audity, krizový management firem, personální poradenství či personální marketing. Můj přístup není v českém prostředí úplně obvyklý. Na jedné straně postupuju velmi pragmaticky a racionálně. Na druhé zohledňuju při posuzování potenciálu zaměstnanců také etický rozměr. Vzdělání, inteligence, zkušenosti – ano, to všechno je důležité. Ale aby tým lidí opravdu fungoval a odváděl ty nejlepší výkony, je třeba toho prozkoumat, odhalit a pojmenovat mnohem víc. A to je můj úkol.

Jak jsem se z varhanáře stal šéfem personální agentury

Moje cesta k personalistice a podnikání byla hodně klikatá. Možná vám to bude znít až neuvěřitelně, ale původně ze mě měl být klavírník a varhanář (stejně jako jím byl můj dědeček). Teprve s přibývajícími lety a zráním mi docházelo, že bych chtěl spíš než se dřevem pracovat s lidmi. Opět pod vlivem rodinných tradic (tatínek je vysokoškolský učitel) jsem se rozhodl pro oblast vzdělávání a vystudoval pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. Ale jako pedagog jsem se vlastně nikdy neživil. Absolvoval jsem ještě vojenskou službu a pak prošel různými pozicemi v několika nadnárodních firmách. To byla nakonec možná ta největší škola, která mi odhalila, jak funguje byznys. Tou poslední zastávkou před rozjezdem vlastního podnikání byla pozice šéfa pobočky jedné velké personální agentury. Psal se rok 2009, vrcholila krize a mým úkolem bylo propouštět lidi. Taková zkušenost vás změní. V roce 2010 jsem začal podnikat na vlastní pěst a zažil časy dobré i horší. Vybudoval jsem personální agenturu s několika pobočkami, založil také společnosti poskytující vzdělávání a koučink. Ale postupem času jsem si uvědomil, že mi nejvíc vyhovuje pozice nezávislého profesionála, který přichází do rodinných firem, pomáhá jim odhalovat slabá místa v řízení lidských zdrojů a navrhovat cesty ke jejich nápravě. Za svou královskou disciplínu považuju personální audit, pro nějž jsem vyvinul řadu inovací a vlastních postupů – ale pro nějž mám (z nějakého důvodu) i přirozené dispozice. Problematické jevy dokážu odkrýt velmi rychle a zřídkakdy se mýlím.

Nejen podnikáním živ je personalista

Stinnou stránkou této práce je, že vás dokáže snadno úplně vyčerpat. Zaměstnanci vás často vnímají jako protivníka a získat si jejich důvěru vyžaduje velké úsilí. Proti vyhoření mi pomáhá moje rodina, buddhismus, studium, cestování. Jsem člověk otevřený duchovnímu rozměru existence a částečně se o něj snažím obohacovat i sféru byznysu – třeba ve svém konceptu krystalizace firem. Na druhou stranu ale zůstávám vždy nohama na zemi a mým cílem je, aby se každá koruna vydaná za mé služby, klientům mnohonásobně vrátila.

Fakta a čísla


 • „To, zdali rodinný podnik přežije, závisí z velké části na strategickém plánování nástupnictví."
  Petr Kmošek
  Expert pro rodinné firmy
 • „Pouze 26 % rodinných firem má připraven plán, jak bude v případě úmrtí nebo absence pokračovat v podnikání."
  Petr Kmošek
  Expert pro rodinné firmy
 • „Pouze 47 % rodinných firem je připraveno na proces předání firmy.“
  Petr Kmošek
  Expert pro rodinné firmy

Co je rodinná firma

Rodinná firma a její definice, byla již poprvé zaznamenána výzkumným institutem v Bonnu, který rodinnou firmu definoval takto: „Alespoň dvě fyzické osoby se přímo podílí na řízení tohoto podniku a tyto osoby dohromady nebo jejich rodiny vlastní minimálně 50% podíl na dotyčném podniku.“ Dalším pohledem je definice Goehlera: „Rodinný podnik je takový podnik, na který vyvíjí rozhodující a určující vliv rodina. O rozhodujícím vlivu rodiny se dá hovořit tehdy, pokud rodina zcela dominuje v jednom z určujících faktorů, kterými jsou vlastní kapitál nebo členství ve statutárním orgánu, nebo pokud je menší vliv jednoho faktoru vyrovnán odpovídajícím vlivem faktoru druhého. Nutnou podmínkou je ovšem podíl rodiny na vlastním kapitálu.“

Rodinná firma model

Pilíře rodinné firmy


Osobní pilíř
Rozvíjejte a předveďte své schopnosti v oblasti vedení rodinné firmy, buďte skuteční a demonstrujte své odhodlání.
Vztahový pilíř
Ukažte, že chápete a respektujete své lidi a upřímně se zajímáte o jejich nejlepší zájmy.
Vazbový pilíř
Vytvářejte týmovou a rodinnou identitu, budujte soudržnost ve složitém světě tím, že objasníte misi, role a praktiky rodinné firmy.
Inspirativní pilíř
Pěstujte očekávání dokonalosti a inovací, kreativity, představujte zdroj optimismu a nadšení pro práci.
Podpůrný pilíř
Chraňte své lidi – svou rodinnou firmu, bojujte za zdroje, poskytněte zpětnou vazbu, neobviňujte se navzájem.
Odpovědný pilíř
Dodržujte model etického jednání a chování, usiluje o rovnováhu, prezentujte vedení vaší rodinné firmy veřejnosti.

Problémové oblasti rodinných firem

 • Komunikace
  V rámci komunikace uvnitř rodinné firmy řešíme někdy přílišnou nebo naopak nedostatečnou kritiku vůči zaměstnancům z rodiny.
 • Organizace
  To, jak je rodina ve své základní podobě vnímána je někdy promítnuto i do organigramu firmy.
 • Vztahy
  Konflikty obvykle přerůstají z rodiny do firmy a naopak.
 • Manažer
  Vyhoření a ztráta životní motivace u manažerů rodinné firmy, je také častým jevem.
 • Personalistika a lidské zdroje
  Nevhodná a nedostatečná personální práce, klíčové pracovní pozice jsou někdy obsazeny nevhodnou osobou a její působení zasahuje do dalších oblastí organizace.
 • Ekonomika
  Někdy zaznamenáváme problémy v majetkové části a nevhodně nastavených procesech v ekonomickém řízení podniku.
 • Strategie a vize
  Konflikty skrze dalším směřování a strategii firmy jsou také jedním z opakovaných témat našeho poradenství.

Překážky řízení rodinných firem

 • Neformálnost
  Neformálnost řízení firmy, neexistence firemního řádu, obchodních a etických norem, procesů, postupů apod.
 • Izolace
  Omezené a izolované vidění řízení firmy, nedostatek názorů a vnitřní kritiky organizace. Nulová zpětná vazba.
 • Plánování a strategie
  Celková absence plánování, žádný podnikatelský plán, vize, strategie rodinné firmy a podnikání.
 • Definice rolí
  Nejasné role v organizaci, dochází k nejasnému definování rolí pro každého člena rodiny. Slabá produktivita a problémy s efektivitou.
 • Nedostatečná kvalifikace
  Nedostatečná kvalita lidských a personálních zdrojů, pozice obsazovány rodinnými členy bez patřičné kvalifikace a zkušeností.
 • Ekonomické problémy
  Někdy zaznamenáváme problémy v majetkové části a nevhodně nastavených procesech v ekonomickém řízení podniku.
 • Nástupnictví
  Neplánování a neuchopené téma nástupnictví a nejasná strategie pokračování firmy.
 • Generační problémy
  Generační střety a překážky, kdy starší generace nerespektuje nebo nechce přistoupit na návrhy změn mladší generace a naopak.

  Co řeší Institut rodinných firem

   Mé dovednosti

   Dovednosti

   Dle Gallup metodiky

    • Schopnost aktivizovat95%
    • Schopnost upevňovat vztahy 93%
    • Schopnost získávat informace92%
    • Strategické myšlení91%
    • Komunikační schopnosti 90%

   Další dovednosti

   Dle metodiky Gallup a MBTI

   • Strategické myšlení
   • Cílevědomost
   • Pravdivost a přímost
   • Schopnost rozlišovat
   • Schopnost získání přízně

   Praxe v oborech

   Více než 10 let poradenství pro firmy a podnikatele v České republice.

   100%

   Lidské zdroje a personalistika

   95%

   Manažerské poradenství


   87%

   Marketingové poradenství

   85%

   Obchodní poradenství


   Napište mě